Just nu.

Snart går de flesta  företag in i period av  årsbokslut och  deklarationer.  Vi
hjälper gärna till  att klara av detta  för de företag,  som själva  inte har de
kunskaper eller den tid som behövs. Vi sköter dessa uppgifter för våra fasta
kunder, men tar i mån av tid också in  tillfälliga uppdrag.  Det ger oss chan-
sen att visa vad vi går för.

Nya företag:

Om Du står i begrepp  att starta eget  finns det många frågor att ställa sig:

håller affärsidén?  - vilken bolagsform skall väljas?  -  vilka tillstånd behövs?

- vad måste registreras? -  hur får jag F-skattesedel?  - hur mycket kapital

behövs och hur får jag tag i det? -  hur skall jag klara mig privat under upp-

startperioden (1-3 år)? - vad kan jag göra själv och vilka samarbetspartners

behöver jag?

Dessa och  många andra frågor  söker ett svar.  Gör som  många  andra har

gjort.  Kontakta oss  för en hel timmes  gratis rådgivning  utan  förpliktelser.

Även om det finns hemsidor med råd och  ansökningshandlingar  m.m. behö-

ver du säkert många praktiska råd från någon som  dagligen sysslar med så-

dant.

 

Etablerad verksamhet:

Du som inte är nystartad utan hållit på ett tag,  kanske flera år, är självklart

också välkommen till oss.  Vi har kunskaperna  Du behöver när Du vill föränd-

ra något i Ditt företagande.  Kanske  Du tycker att den  externa hjälp Du har

idag inte  uppfyller de krav Du tycker att du kan ställa på den. Hör av Dig Du

också  - vi jobbar utifrån  kundens villkor och krav.

 

Du är välkommen till oss att diskutera Dina eller Ditt företags möjligheter óch problem  och så skall vi säkert tillsammans  hitta en bra lösning.  Som Du kan se under fliken "Våra tjänster", så har vi ett brett utbud.

 

Nyttiga Länkar:

www.Smelink.se

www.RSV.se

www.PRV.se