Våra tjänster


Vi är närmast heltäckande på området ekonomi för småföretag. Nedan visas många av de tjänster vi kan utföra:

Företagsutveckling mm:

-hjälp med nystart, (val av bolagsform och mycket annat)
-utveckling av företaget och affärsidén
-vi är bollplank för Dina idéer
-vi är Din mentor som hjälper Dig att utvecklas i ledarrollen
-strukturering, ledning/deltagande i bolagets styrelsearbete
-tar fram presentationer av Ditt företag (för t.ex. banken)
-företagsförvärv och -rekonstruktion
-rekrytering av revisor och personal

-handledning/implementering av kvalitetssäkring

Funktion att hyra (t.ex. timmar, dagar,veckor):

- vd
- ekonomichef
- redovisningsansvarig
- kontorshjälp

Ekonomistyrning/redovisning:

-effektivisering av ekonomisystem
-budgetar och löpande prognoser
-redovisning och avstämningar
-bokslut och självdeklarationer

Övrigt:

-kalkylering
-bolagsbildningar, bolagsändringar
-bolagsprotokoll till PRV
-löneredovisning